Info van onze partners

RTC Antwerpen krijgt de vraag om informatie rond te sturen op vraag van een van de partners. Hier vindt u deze informatie terug.

Vanuit Mechanica-elektriciteit 


Volta, het kruispunt van elektrotechniek, heeft een interessant aanbod voor onderwijs.

Volta (www.volta-org.be ) is de koepelorganisatie waar 3 dienstverlenende organisaties uit de elektrotechnische sector hun krachten bundelen in één organisatiestructuur om zo een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden.

De juridische entiteiten die deel uitmaken van Volta zijn:

  • Vormelek: het centrum voor beroepsopleiding en vorming in de sector
  • Tecnolec: het technologisch kenniscentrum (erkend als Gelijkgesteld Collectief Centrum door de FOD Economie)
  • FBZ: het Fonds voor bestaanszekerheid

Volta heeft het initiatief
Stroom-Opwaarts ontwikkeld, welke gericht  is op verschillende doelgroepen:
  • Elektroclub is er voor jonge techneuten van 10 tot 14 jaar Op www.elektroclub.be vinden zij spelletjes, proefjes en de basisbegrippen uit de wereld van de elektriciteit op een speelse en spannende manier uitgelegd. Wie lid wordt van Elektroclub, ontvangt gratis het boekje Vonk thuis en wordt op de hoogte gehouden met een maandelijkse e-brief.
  • WATT’s Up is bedoeld voor alle jongeren en volwassenen die interesse hebben voor de elektrotechnische sector en er een professionele toekomst in willen uitbouwen. Op www.wattsup.be vinden zij alle informatie om een goede studiekeuze te maken. Ook de ouders van studenten elektrotechniek komen hier alles te weten over de talloze voordelen van een technische of beroepsopleiding. De website bevat ook een groot informatieluik over wat de job van elektricien precies inhoudt. Bij de site hoort een Facebook-pagina en het magazine WATT’s Up? dat gratis verspreid wordt in alle Belgische elektrotechnische scholen en opleidingscentra voor jongeren.
  • Op www.stroomopwaarts.be vinden leerkrachten en begeleiders gratis promo- en educatief materiaal. De site is verdeeld in drie deelsites: een voor de leerkrachten van het basisonderwijs, een voor de leerkrachten in de eerste graad van het secundair onderwijs, en een voor de leerkrachten en begeleiders in het elektrotechnisch en volwassenenonderwijs.

Daarnaast heeft een opleidingscentrum/school met een elektrotechnische richting de mogelijkheid een bevoorrecht partnerschap aan te gaan met Vormelek en zo een convenantschool te worden. Meer informatie over de voordelen als convenantschool vindt u hier.


Bij vragen/bemerkingen is uw adviseur bij Volta het eerste aanspreekpunt. Zij staan klaar om u te helpen en te adviseren. Zij beschikken over heel wat parate kennis en kunnen u voor specifieke onderwerpen doorverwijzen naar de specialist ter zake.

Antwerpen (behalve arrondissement Mechelen)
Wendy De Bruyn
wendy.debruyn@volta-org.be
0495 67 94 04

Limburg & arrondissement Mechelen
Ann Ophalvens
ann.ophalvens@volta-org.be
0476 89 23 90Vanuit Bouw - Hout

Campagne NAVB

Op 01/09/2015 werd het startschot gegeven voor de nieuwe welzijnscampagne Veilig werken op hoogte, een initiatief van het NAVB en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO). Deze campagne heeft als doel om iedereen in de bouwsector te sensibiliseren en te informeren over de risico’s en preventiemaatregelen die verband houden met werken op hoogte.
De nieuwe campagne focust zich op de volgende drie deelthema’s:

  • Dakwerken en de montage, demontage en het gebruik van gevelsteigers
  • Ladders en andere types steigers
  • Gemechaniseerde arbeidsmiddelen voor werken op hoogte ( hoogwerkers, schaarliften, beweegbare hangsteigers, enz.)

Deze campagne werd gelanceerd onder de noemer Bas Harnas : www.basharnas.be

http://navb.constructiv.be/nl/campagnes_en_acties/veilig_werken_op_hoogte.aspx