InnoVET

Het Departement Onderwijs en Vorming wil onder de noemer ‘InnoVET’ inzetten op de ondersteuning en professionalisering van leerkrachten praktijkvakken (PV) en technische vakken (TV), via duurzame trajecten in samenwerking met partners uit het arbeidsveld.

Op de commissie Onderwijs-Arbeidsmarkt van 26 september 2018 lichtte IdeaConsult de resultaten van de draagvlakbevraging voor InnoVET toe.

Lees het volledige rapport

Klik op de afbeelding voor meer info. 

Onze samenleving verandert, vandaag sneller dan ooit. Het is een hele uitdaging om het tempo van technologische veranderingen bij te houden. Ook de arbeidsmarkt van de toekomst zal er substantieel anders uitzien. Hoe we vandaag werken, is al fundamenteel anders dan 20 jaar geleden. Om de circulaire economie, industrie 4.0, de energietransitie, enzovoort vorm te geven, zijn er op alle niveaus profielen nodig die mee zijn met de laatste innovaties. De nood aan deze profielen is hoog en dit zal enkel nog verder toenemen. Daartegenover staat dat de arbeidsmarktgerichte opleidingen in het secundair onderwijs hun aantrekkelijkheid verliezen. Uit cijfers van het departement onderwijs blijkt dat de inschrijvingscijfers in het technisch en beroepssecundair onderwijs (TSO en BSO) al bijna 10 jaar een dalende tendens vertonen. Ervoor zorgen dat deze opleidingen mee zijn met de nieuwste technieken in de industrie en de innovaties op de arbeidsmarkt van de toekomst, wordt zowel door de scholen zelf als door de overheid gezien als remedie om het tij te keren.

De leerkrachten zijn daarbij essentiële brugfiguren. Zelf worden ze echter ook in stijgende mate geconfronteerd met de snel groeiende kennisbasis in het onderwijs en daarbuiten. Beroepen en sectoren evolueren zo snel, dat het een grote uitdaging is voor de leerkrachten in de arbeidsmarktgerichte opleidingen om op de hoogte te blijven van al deze innovaties. Om deze reden is de professionele ontwikkeling van leerkrachten en hun deelname aan professionaliseringsactiviteiten gedurende hun hele loopbaan belangrijk. Een goede samenwerking tussen actoren uit onderwijs en arbeidsmarkt is daarvoor cruciaal.

Het Departement Onderwijs en Vorming wil onder de noemer ‘InnoVET’ inzetten op de ondersteuning en professionalisering van deze leerkrachten, via duurzame trajecten in samenwerking met partners uit het arbeidsveld. De bedoeling is dat het onderwijs en de arbeidsmarkt samen aan de slag gaan met de innovaties van morgen en dus ook samen bekijken hoe deze vertaald kunnen worden naar de klaspraktijk. Daarbij is het van groot belang dat er samen een gedragen en realistisch concept wordt uitgedacht en dat er gerekend kan worden op een engagement van zoveel mogelijk partners.

RTC/InnoVET Kick-off event
 


Op 26 maart zal ons RTC/Innovet Kick-off event plaatsvinden. Verdere info volgt snel! 

Bevestig nu al je aanwezigheid op ons RTC/InnoVET kick-off event van dinsdag 26 maart 2019 te PTS Boom (start17u). Bevestigen kan via deze link.

Contactpersoon voor bijkomende inlichtingen:

cas.vervaeren@rtc-antwerpen.be

Tel.: 0474 91 52 54