De inschrijfperiode voor de 10 dagen regeling VDAB voor schooljaar 2019-2020 zal starten op woensdag 15 mei 2019 en eindigen op vrijdag 15 juni 2019.
Elke inschrijving die nadien aangevraagd wordt komt op een wachtlijst te staan.

Aanvragen buiten de eerste inschrijvingsperiode worden gegroepeerd aan VDAB doorgegeven op 2 tijdstippen:

* op 15/09/2019
* op 15/12/2019

VDAB zal de aanvragen bekijken en indien mogelijk inplannen. Als VDAB uw aanvraag heeft bekeken zal u gecontacteerd worden.

Indien u vragen heeft over uw inschrijving kan u contact opnemen met RTC Antwerpen - jill.verboven@rtc-antwerpen.be

Indien u inhoudelijke vragen heeft over de opleiding richt u zich tot de contactpersoon van VDAB. U kan de contactgegevens hier terugvinden.

Dit schooljaar komt er geen nieuw geprogrammeerd aanbod wat betreft TTT's.
Ingeval er een nood is aan een TTT in functie van de 10 dagen regeling, kan er rechtstreeks met het betreffende competentiecentrum contact opgenomen worden.


Wat is de 10-dagenregeling VDAB?

 • De infrastructuur in de competentiecentra van VDAB wordt gratis ter beschikking gesteld.
 • De opleiding wordt gegeven door de leerkracht zelf, er moet een link zijn met de competenties die voorkomen in het leerplan.
 • De leerkracht volgt een gratis verplichte wegwijssessie over het opleidingscentrum en de infrastructuur die aan hen wordt toevertrouwd.
 • Tijdens de wegwijssessie wordt de werkpostfiche opgemaakt.
 • Indien nodig kunnen er schaduwdagen georganiseerd worden.
 • De school is verantwoordelijk om na te gaan welke persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk zijn.
 • Als u na inschrijving data van VDAB (vanaf augustus) krijgt moeten deze data bevestigd worden binnen de 5 werkdagen, zoniet komen deze data vrij voor een andere school.
Om het infrastructuuraanbod te raadplegen, klik HIER!

 Datums aircocertificering voor leerlingen in CC Brigandstraat Herentals
                    schooljaar 2019-2020:

 • 13/01/2020
 • 14/01/2020
 • 23/01/2020
 • 03/02/2020
 • 04/02/2020
 • 13/02/2020
 • 09/03/2020
 • 10/03/2020
 • 16/03/2020
 • 19/03/2020

Welke leerlingen kunnen gebruik maken van het aanbod?

Het aanbod geldt voor leerlingen die in hun finaliteitsjaar zitten en een studie volgen die aansluit bij de opleidingsinfrastructuur in het opleidingscentrum.
Volgende jaren worden als finaliteitsjaren gezien:

 • Het tweede jaar van de derde graad BSO/TSO
 • Het derde jaar van de derde graad BSO
 • Se-n-Se
 • De ABO / Integratiefase OV3
 • Het vijfde jaar OV3 van BuSO
 • DBSO en Leertijd

Hoe kan je inschrijven?

Inschrijven kan uitsluitend via de website van het RTC in de provincie waar het competentiecentrum gelegen is!!!


Inschrijven

Wachtlijst