De inschrijfperiode voor de 10 dagen regeling VDAB 2018-2019 liep van 15 mei tot en met 15 juni 2018. Elke inschrijving die nadien aangevraagd wordt komt op een wachtlijst te staan.


Aanvragen buiten de eerste inschrijvingsperiode worden gegroepeerd aan VDAB doorgegeven op 2 tijdstippen:

* op 15/09/2018 
* op 15/12/2018

VDAB zal de aanvragen bekijken en indien mogelijk inplannen. Als VDAB uw aanvraag heeft bekeken zal u gecontacteerd worden.

Indien u vragen heeft over uw inschrijving kan u contact opnemen met RTC Antwerpen - jill.verboven@rtc-antwerpen.be

Indien u inhoudelijke vragen heeft over de opleiding richt u zich tot de contactpersoon van VDAB. Alle contactgegevens vindt u terug op https://infrastructuuraanbod-onderwijs.appspot.com/


KLIK HIER indien u wil inschrijven op de wachtlijst voor een competentiecentrum gelegen in de provincie AntwerpenWat is de 10-dagenregeling VDAB 

 • De infrastructuur in de competentiecentra van VDAB wordt gratis ter beschikking gesteld.
 • De opleiding wordt gegeven door de leerkracht zelf, er moet een link zijn met de competenties die voorkomen in het leerplan.
 • De leerkracht volgt een gratis verplichte wegwijssessie over het opleidingscentrum en de infrastructuur die aan hen wordt toevertrouwd.
 • Tijdens de wegwijssessie wordt de werkpostfiche opgemaakt.
 • Indien nodig kunnen er schaduwdagen georganiseerd worden.
 • De school is verantwoordelijk om na te gaan welke persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk zijn.
 • Als u na inschrijving data van VDAB (vanaf augustus) krijgt moeten deze data bevestigd worden binnen de 5 werkdagen, zoniet komen deze data vrij voor een andere school.
U vindt hier het volledige aanbod van competentiecentra van VDAB:

Welke leerlingen kunnen gebruik maken van het aanbod?

Het aanbod geldt voor leerlingen die in hun finaliteitsjaar zitten en een studie volgen die aansluit bij de opleidingsinfrastructuur in het opleidingscentrum.
Volgende jaren worden als finaliteitsjaren gezien:

 • Het tweede jaar van de derde graad BSO/TSO
 • Het derde jaar van de derde graad BSO
 • Se-n-Se
 • De ABO / Integratiefase OV3
 • Het vijfde jaar OV3 van BuSO
 • DBSO en Leertijd

Hoe kan je inschrijven?

Inschrijven kan uitsluitend via de website van het RTC in de provincie waar het competentiecentrum gelegen is!!!

RTC Antwerpen www.rtc-antwerpen.be: Jill Verboven jill.verboven@rtc-antwerpen.be
RTC Oost-Vlaanderen www.rtcoostvlaanderen.be: Liza Stormens liza@rtcoostvlaanderen.be
RTC West-Vlaanderen www.rtcwestvlaanderen.be: Michèle Delbecque michele@rtcwestvlaanderen.be
RTC Limburg www.rtclimburg.be: Liesbeth Schraepen liesbeth.schraepen@rtclimburg.be
RTC Vlaams-Brabant www.rtcvlaamsbrabant.be: Simon Kusters simon.kusters@vlaamsbrabant.be 


KLIK HIER indien u wil inschrijven op de wachtlijst voor een competentiecentrum gelegen in de provincie Antwerpen