Regelgeving


De werking van de Provinciale RTC's is gebaseerd op de volgende basisdocumenten:

Het RTC voert voor de Vlaamse Gemeenschap acties uit die kaderen in het RTC-decreet.

In uitvoering van het RTC-decreet is er een beheersovereenkomst afgesloten tussen het RTC en de Vlaamse gemeenschap.
Voor de duur van deze beheersovereenkomst werkt het RTC een strategisch plan uit dat o.a. volgende elementen omvat:

  • de visie en missie van het RTC 
  • een omgevingsanalyse met bijzondere nadruk op de arbeidsmarktsituatie van jongeren in het werkingsgebied van het RTC (provincie Antwerpen)
  • strategische doelstellingen 

Ter concretisering van het strategisch plan wordt jaarlijks een actieplan opgesteld = jaaractieplan (JAP)

Meer informatie betreffende de RTC's in Vlaanderen